preskoči na sadržaj

Ekonomska i turistička škola Daruvar

 > Naslovnica
vijesti

PRIJAVA RADIONICA KOJE POČINJU U 9:40

Autor: Ivan Hodžić, 28. 11. 2016. 12:59

1. Otvorite stranicu kolegija informatike:

https://loomen.carnet.hr/course/view.php?id=4688

2. Potrebno se prijaviti s vašim carnet korisničkim računim.

3. U slučaju da niste upisani u informatiku upišite se pritiskom na narančastu tipsu UPIŠI ME. U suprotnom preskačete ovaj korak.

4. Pritisnite na grupe i odaberite grupu koju želite. Uključite si opise grupa kako bi vidjeti tko vodi grupe i koje su teme grupa.

5. U slučaju da se netko želi prebaciti u neku drugu grupu potrebno je odjaviti se iz postoječe grupe i prijaviti se u novu grupu.

 [više]

Odluka o odabiru agencije - ponuda 5/2016.

Autor: Daša Žabić, 16. 11. 2016. 13:17

pogledati ovdje

 [više]

Rezultati natječaja objavljenih 19. i 20. listopada 2016.

Autor: Daša Žabić, 11. 11. 2016. 08:26

Na radno mjesto nastavnik/ca hrvatskog jezika, 9 sati nastave hrvatskog jezika tjedno, određeno nepuno radno vrijeme, do dobivanja suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta primljena je  Marijana Spajić, profesor hrvatskog i engleskog jezika i književnosti.

Na radno mjesto nastavnik/ca engleskog jezika, 11 sati nastave engleskog jezika tjedno, određeno nepuno radno vrijeme, do dobivanja suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta primljena je Marijana Spajić, profesor hrvatskog i engleskog jezika i književnosti.

Na radno mjesto nastavnik/ca poljoprivredne grupe predmeta, 11 sati nastave tjedno (stočarstvo - 5 sati nastave tjedno, ribogojstvo – 2 sata nastave tjedno, lovstvo – 2 sata nastave tjedno, pčelarstvo – 2 sata nastave tjedno)  i  4 sata praćenja praktične nastave, određeno nepuno radno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta primljena je Maja Labaš, diplomirani inženjer agronomije – bilinogojstva, usmjerenje zaštita bilja, potvrda pedagoško-psihološko obrazovanje.

Na radno mjesto nastavnik/ca povijesti, 4 sata nastave povijesti tjedno, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za djelatnicu koja ostvaruje pravo na rad s polovicom punog radnog vremena primljen je Igor Šimala, magistar edukacije povijesti, položen stručni ispit.

 [više]

Odluka o odabiru tri agencije - ponuda 5/2016.

Autor: Daša Žabić, 8. 11. 2016. 09:36

pogledati ovdje

 [više]

Poziv za dostavu ponuda za uređenje potkrovlja u predavaonicu

Autor: Daša Žabić, 7. 11. 2016. 13:51

EKONOMSKA I TURISTIČKA ŠKOLA DARUVAR

GUNDULIĆEVA 14,  43500 DARUVAR

tel: 043/331-079, tel/fax: 331-178

e-mail: etsda@etsda.hr

žiro-račun: HR43 2340 0091 1000 5162 3

OIB: 76999123208, MB: 0133809

KLASA: 406-01/16-01/01

UR.BROJ: 2111-24/01-16-04

Daruvar,  07.11. 2016.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA UREĐENJE POTKROVLJA U PREDAVAONICU

1.         Opći podaci o naručitelju

EKONOMSKA I TURISTIČKA ŠKOLA DARUVAR

Gundulićeva 14, 43500 Daruvar

OIB: 76999123208

Tel.: 043/331079, Fax.: 043/331178

internetska adresa:  http://ss-ekonomskaituristicka-da.skole.hr/

e-mail: etsda@etsda.hr 

Kontakt osoba: tajnica Blanka Gelešić   

Odgovorna osoba: ravnateljica Dinka Kavalir,dipl.oec.

2.         Evidencijski broj nabave: 1/2016

3.         Opis predmeta nabave

Predmet nabave je uređenje potkrovlja u predavaonice, uključujući građevinsko-obrtničke radove, elektrotehničke instalacije i strojarske instalacije u potkrovlju škole.

Mjesto odvijanja radova:

Ekonomska i turistička škola Daruvar

 Tehnička specifikacija predmeta nabave:

-          građevinsko-obrtnički radovi

-          elektrotehničke instalacije

-          strojarske instalacije – priključak na centralno grijanje zgrade  

Cijena ponude iskazuje se u kunama. Svi troškovi koji se pojave izvan deklariranih cijena ponuditelj snosi sam.

4.          Troškovnik: u prilogu

5.         Procijenjena vrijednost nabave:   199.476,00 kn ili 159.580,80 kn + PDV

6.         Sadržaj ponude:

-          Ponudbeni list

-          Troškovnik

7.         Kriterij za odabir ponude:

Kriterij za odabir ponude je najniža cijena. 

8.         Dostava ponuda – rok, način i mjesto:

Rok za dostavu ponuda: najkasnije do 17. studenog 2016. godine do 14:00 sati.

Ponude se dostavljaju u zatvorenim omotnicama na adresu škole: Ekonomska i turistička škola Daruvar, Gundulićeva 14, 43500 Daruvar, s naznakom „ponuda za uređenje potkrovlja u predavaonicu- ne otvaraj‹‹

Otvaranje ponuda nije javno.

Radovi moraju početi u prosincu 2016., a završetak radova je 13. siječnja 2017.

9.         Kontakt osoba, broj telefona i adresa elektroničke pošte:

Kontakt osoba:  Blanka Gelešić

Telefon: 043/331-079, mob: 092/1997451

e-mail adresa: etsda@etsda.hr

10.     Datum objave poziva na internetskim stranicama:    07. studenog 2016. godine

                                                                                                                                                                                                                                RAVNATELJICA                                                                                                               Dinka Kavalir, dipl.oec

 

prilog 1

prilog 2

prilog 3

 [više]

Rezultati natječaja za ekonomsku grupu predmeta

Autor: Daša Žabić, 28. 10. 2016. 08:43

Na radno mjesto nastavnik/ca ekonomske grupe predmeta, 1 izvršitelj/ica, određeno puno radno vrijeme, zamjena za roditeljski dopust djelatnice, primljen je Dario Elijaš, stručni specijalist ekonomije, potvrda pedagoško-psihološko obrazovanje, hrvatski branitelj iz Domovinskog rata, pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Na radno mjesto nastavnik/ca ekonomske grupe predmeta, 1 izvršitelj/ica, određeno puno radno vrijeme, zamjena za bolovanje djelatnice, primljena je Ivana Šoić, mag.oec.,  potvrda pedagoško-psihološko obrazovanje.

 [više]

Odluka o odabiru agencija - ponuda 3/2016.

Autor: Daša Žabić, 21. 10. 2016. 09:03

pogledati ovdje

 [više]

Natječaj

Autor: Daša Žabić, 20. 10. 2016. 14:57

 [više]

Obrazac poziva za organizaciju jednodnevne izvanučioničke nastave - ponuda 5/2016.

Autor: Daša Žabić, 20. 10. 2016. 10:47

pogledati ovdje

 [više]

Natječaj

Autor: Daša Žabić, 19. 10. 2016. 13:53

 [više]

Natječaj

Autor: Daša Žabić, 13. 10. 2016. 11:02

 [više]

Edukacija o metodi građanskog odgoja Planska igra - lokalna samouprava

Autor: Daša Žabić, 7. 10. 2016. 10:50


Učenici 4. e razreda, Mario Volgemut i Ilija Darmanović, su od 30.9. do 2.10.2016. boravili u Zagrebu kao sudionici edukacije o metodi građanskog odgoja Planska igra - lokalna samouprava koju je organizirala njemačka Zaklada Friedrich Ebert Stiftung  www.fes-croatia.org. Tema seminara je bila: Lokalna samouprava - djelokrug lokalne samouprave, tijela jedinica lokalne samouprave, savjet mladih, opći i pojedinačni akti, financiranje jedinica lokalne samouprave, iskustva iz prakse...

  

 [više]

Obrazac poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave

Autor: Daša Žabić, 28. 9. 2016. 09:17

Obrazac poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave možete pogledati ovdje

 [više]

Natječaj i rezultati natječaja Vijest ima dokument u privitku

Autor: Dinka Ivanović, 31. 5. 2016. 09:29

 [više]

Termin obrane završnog rada za zanimanje kuhar i konobar (jesenski rok)

Autor: Ivan Hodžić, 26. 8. 2016. 10:24

Obrana završnog rada održati će se u utorak 30.8.2016. u 9:00 h, praktikum ugostiteljskog posluživanja.

 [više]

Slobodna mjesta za jesenski upisni rok

Autor: Dinka Ivanović, 18. 7. 2016. 08:21

 [više]

Obrazac poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave

Autor: Daša Žabić, 29. 6. 2016. 13:08

Obrazac poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave možete pogledati ovdje

 [više]

„Cijepljenjem protiv raka - Cijepljenjem protiv HPV-a“ za učenike srednjih škola. Vijest ima dokument u privitku

Autor: Ivan Hodžić, 25. 5. 2016. 13:41

Hrvatski zavod za javno zdravstvo  u suradnji s Ministarstvom zdravlja Republike Hrvatske, Ministarstvom obrazovanja znanosti i sporta Republike Hrvatske, Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje i Agencijom za odgoj i obrazovanje organizirali su nagradni natječaj

„Cijepljenjem protiv raka - Cijepljenjem protiv HPV-a“ za učenike srednjih škola.

Nagradni natječaj  se provodio kako bi se podigla svijest učenika o infekciji humanim papiloma virusom (HPV) i besplatnom cijepljenju protiv HPV-a.

Želja  je bila uključiti mlade u kampanju i potaknuti ih da na originalan i kreativan način prikažu svoje mišljenje i izraze svoj stav o ovoj temi.

Ekonomska i turistička škola Daruvar uključila je mlade u kampanju ,izradila  infografiku i   javila se na natječaj.

Sve infografike možete vidjeti na poveznici ispod:
http://www.hzjz.hr/novosti/nagradni-natjecaj-za-srednje-skole-cijepljenjem-protiv-raka-cijepljenjem-protiv-hpv-a-prstigli-radovi/

DOKUMENTI I POVEZNICE SE NALAZE NA VIŠE

 [više]

TERMINI OBRANE ZAVRŠNIH RADOVA

Autor: Ivan Hodžić, 25. 5. 2016. 13:33

ZANIMANJE KUHAR

ZANIMANJE KONOBAR

ZANIMANJE PRODAVAČ

ZANIMANJE HOTELIJRSKO TURISTIČKI TEHNIČAR

ZANIMANJE EKONOMIST

DA BI VIDJELI DETALJE STISNITE VIŠE.

 [više]

Agroturistički tehničari iz Ekonomsko-turističke škole u Daruvaru posjetili Ribnjičarstvo Končanica

Autor: Ivan Hodžić, 23. 5. 2016. 10:45

Agroturistički tehničari iz 2.razreda Ekonomsko-turističke škole u Daruvaru, u sklopu predmeta Ribogojstvo, posjetili su Ribnjačarstvo Končanica gdje ih je uz srdačnu dobrodošlicu dočekala direktorica Nada Lukić-Kolundžić, dipl.oec..

 [više]

Agroturistički tehničari iz Ekonomsko-turističke škole Daruvar posjetili Lovačku udrugu ˝Fazan˝u Daruvaru

Autor: Ivan Hodžić, 23. 5. 2016. 10:38

Agroturistički tehničari iz 3ah-A razreda u sklopu nastavnog predmeta lovstvo posjetili su Lovačku udrugu ˝Fazan˝ gdje nas je uz srdačnu dobrodošlicu dočekao predsjednik Đuro Ivanović, mnogim učenicima poznat kao nastavnik s podebljim radnim stažem. Lovačka udruga Fazan osnovana je još davne 1946. godine...

 [više]

Natječaj Vijest ima dokument u privitku

Autor: Daša Žabić, 7. 4. 2016. 09:14

 [više]

Studijsko-edukativni posjet istočnoj Hrvatskoj od 11. do 16. ožujka 2016.

Autor: Daša Žabić, 21. 3. 2016. 21:38

Ekonomska i turistička škola Daruvar je dobitnica Priznanja Krunoslav Sukić - MIROTVORNA ŠKOLA 2015 za poticanje odgoja za mir, nenasilje i suradnju te solidarno i uključivo sudjelovanje u unapređenju života svoje školske i lokalne zajednice. Priznanje su 9. prosinca 2015. godine, u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku, primili ravnateljica Dinka Kavalir, profesorica Radmila Frantal i učenici, Ivana Komljenović i Mario Volgemut. Priznanje je dodijelio Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek. Za ovo, po prvi puta dodijeljeno priznanje Mirotvorna škola,  primljeno je 18 nominacija osnovnih i srednjih škola iz 13 županija, te je u oštroj konkurenciji između škola dodijeljeno Ekonomskoj i turističkoj školi Daruvar kao školi koja je u odgoju mladih najviše doprinijela razumijevanju demokracije i temeljnog koncepta ljudskog dostojanstva, sloboda i prava čovjeka, nenasilne komunikacije i mirnog rješavanja sukoba. Škola je nizom projekata realiziranih s organizacijama civilnog društva, institucijama, međunarodnim organizacijama te aktivnim sudjelovanjem u građanskom odgoju i obrazovanju od 2012. godine nadalje, promicala mir, suradnju i toleranciju među različitim dionicama društva, etničkim i interesnim skupinama.

Osim poveljom, učenici, nastavnici i suradnici Ekonomske i turističke škole nagrađeni su šestodnevnim studijsko-edukativnom posjetom istočnoj Hrvatskoj - Osijeku, Vukovaru i Dalju. Skupina koja je predstavljala Školu brojila je 17 učenika drugih i trećih razreda različitih struka i šestero pratitelja koji su radeći s mladima kroz niz godina doprinijeli  razvoju građanskog i mirovnog odgoja mladih. Od pratitelja su, osim ravnateljice Dinke Kavalir i profesorica Radmile Frantal i Davorke Bahnjik, te školske pedagoginje Davorke Šorak, bile i zamjenica gradonačelnika, Ivana Djedović i stalna vanjska suradnica Škole, Zvjezdana Drašner.  

Program posjeta bio je prebogat sadržajima koji educiraju mlade o ljepotama i različitostima  Hrvatske, mjestima od velike važnosti za našu kulturu, a sve u cilju učenja o važnosti mira za razvoj zajednice, interkulturalnosti i multietničnosti kao stalnom izvoru oplemenjivanja društva. Edukacija je imala za cilj uvećati osjećaj za razvoj mira i demokratizaciju društva kod mladih kao nositelja bolje i sigurne budućnosti Hrvatske.

Učenici su zajedno sa svojim voditeljima posjetili udrugu za zaštitu životinja „Pobjeda“ u azilu za napuštene pse u Nemetinu, obišli Osijek uz stručno vodstvo, posjetili Vukovar (spomen područja Domovinskog rata, Muzej vučedolske kulture te predstavnike udruga Europski dom i Mirotvorna grupa mladih Dunav), prisustvovali predavanju „Mirotvorac“ Marijana Gubine , autora knjige „260 dana“, posjetili Dalj (Srednju školu Dalj te Kulturni i znanstveni centar Milutin Milanković). Također su, putem radionica koje su vodile predstavnice Centra za mir Osijek i Agencije lokalne demokracije Osijek, podučeni o važnosti medijacije u mirnom rješavanju sukoba. Učenici su imali priliku družiti se s mladima srednjoškolcima iz Osijeka i okolnih mjesta, upoznati što im sve omogućuje Info centar za mlade PRONI iz Osijeka, pogledati dokumentarni film koji su snimili tamošnji srednjoškolci pod naslovom „Oš me pozdravit u busu?“i uživati u operi „Don Giovanni“ u HNK.

Zaključni dan studijskog posjeta učenika Ekonomske i turističke škole Daruvar obilježen je seminarom „MIR JE U NAŠIM RUKAMA“ održanom u Arheološkom muzeju u Osijeku.  Razgovor na temu Kako ja pridonosim miru vodili su nagrađeni učenici Ekonomske i turističke škole Daruvar s učenicima nekoliko srednjih škola iz Osijeka. Učenicima u razgovoru su se pridružili predstavnici kraljevske obitelji Ujedinjenog Kraljevsta, princ Charles sa suprugom Camillom, vojvotkinjom od Cornwalla, koji su bili u posjetu Gradu Osijeku. Nakon razgovora, učenici su izveli kratki program u formi rhythm machine s porukom gradnje mira u svijetu i načinili zajedničku fotografiju s predstavnicima  kraljevske obitelji.

Posljednjeg dana posjeta organiziran je prijem predstavnika Ekonomske i turističke škole te Grada Daruvara u Gradu Osijeku. Zamjenik gradonačelnika Grada Osijeka, Denis Ambruš sa suradnicima, primio je učenike i nastavnike Ekonomske i turističke škole Daruvar. Dogovorena je daljnja suradnja između dvaju gradova na polju uključivanja mladih u razvoj kvalitete sadašnjeg i budućeg društva.

Objave medija:

http://www.princeofwales.gov.uk/news-and-diary/the-prince-of-wales-and-the-duchess-of-cornwall-spend-second-day-croatia

http://www.centar-za-mir.hr/vijesti/priznanje-mirotvorna-skola-studijski-boravak-ekonomske-i-turisticke-skole-daruvar-podrska-princa-charlesa/

http://daruvar.hr/prijem-predstavnika-ekonomske-turisticke-skole-dobitnice-priznanja-krunoslav-sukic-mirotvorna-skola-2015/

https://drive.google.com/file/d/0By_C1RGD3qpkNnY2ZTFUUWZaRms/view?usp=sharing

Slike studijsko-edukativnog posjeta možete pogledati pod više.

 

 

 [više]

Poziv srednjoškolcima na trening: Postani Ambasador solidarnosti!

Autor: Ivan Hodžić, 14. 3. 2016. 10:36


Poštovane i poštovani!

U rujnu prošle godine, tzv. izbjeglička kriza pronašla je i svoj put kroz Hrvatsku. Na tome je putu kroz Hrvatsku prošlo više od pola milijuna izbjeglica, dok su se rijetki u njoj zadržali. S obzirom na odluke političara na europskoj razini, Hrvatska bi u narednim mjesecima trebala zbrinuti više od 1.600 izbjeglica. Ranijih su godina pak u Hrvatsku dolazili izbjeglice iz raznih afričkih i azijskih zemalja od kojih stotinjak i dalje živi ovdje.

 

S obzirom na to da su izbjeglice prije svega ljudi u potrazi za sigurnošću i srećom, kao mladi građani ove zemlje želimo im pokazati dobrodošlicu te iskazati solidarnost. Vjerujemo da na tom putu možemo učiniti mnogo te da kao pripadnici mlade generacije oko tog pitanja trebamo imati stav i glas u javnosti. Stoga, ovim putem vas informiramo kako organiziramo trening za 20 srednjoškolaca za koje želimo da postanu ambasadori solidarnosti u svojim školama i zajednicama.

 

Pozivamo da se na ovaj trening jave srednjoškolke i srednjoškolci iz cijele Hrvatske koji žele dugoročno doprinositi izgradnji društva dobrodošlice i solidarnosti putem svojim škola, vijeća učenika, savjeta mladih, organizacija mladih i drugih aktera u zajednici ili kroz direktnu pomoć i podršku izbjeglicama. Trening će se održati u Slavonskom Brodu od 8. do 10. travnja. 2016. godine. Molimo Vas da ovaj poziv podijelite sa svojim učenicima i kolegama i objavite na web stranicama Vaše škole, kao i oglasnoj ploči.

 

Organizatori su ovog treninga Centar za mirovne studije i Inicijativa Dobrodošli. Molimo sve zainteresirane srednjoškolce iz cijele Hrvatske da svoju prijavu za trening pošalju do 23. ožujka putem upitnika. Prijava se sastoji od prijave osobnih podataka i eseja na temu 'Kako društvo može solidarno djelovati spram humanitarne izbjegličke krize?'. Kvalitetne eseje ćemo naknadno objaviti na našim mrežnim stranicama i društvenim mrežama. Informaciju o selekciji sudionika/ica ovog treninga primit ćeš do 25. ožujka. Prije samog treninga primit ćeš i pripremne materijale.

 

Okvirni program treninga nalazi se u privitku i ovdje. Više informacija o radu Centra za mirovne studije i Inicijative Dobrodošli možeš pronaći na www.cms.hr i welcome.cms.hr. Organizatori pokrivaju troškove puta, smještaja i prehrane te radnih materijala. Putne troškove ćemo ti refundirati nakon povratka kući nakon što nam pošalješ putnu kartu.

 

Ukoliko trebaš više informacija ili tvoji roditelji ili nastavnici žele s nama razgovarati, neka se slobodno jave na e-mail emina.buzinkic@cms.hr ili telefon 01/4820094.

 

Srdačan pozdrav,

Trenerski tim

 [više]

Regionalno natjecanje Gastro 2016.

Autor: Ksenija Škorić, 13. 3. 2016. 15:02

U organizaciji Ekonomsko-birotehničke škole Slavonski Brod, u petak 11. ožujka održano je regionalno natjecanje Gastro 2016. Natjecali su se učenici iz Bjelovarsko-bilogorske, Virovitičko-podravske, Požeško-slavonske, Brodsko-posavske, Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske i Koprivničko-križevačke županije.

Lora Žukina, učenica 3.ah razreda, osvojila je prvo mjesto u disciplini Predstavljanje turističkog mjesta - destinacije i plasirala se na državno natjecanje koje će se održati krajem travnja u Makarskoj. Lora je prezentirala Brodsko-posavsku županiju na temu  "Zdrav duh u zdravom tijelu ".

Dorotea Matus, učenica 4.h razreda, osvojila je peto mjesto u disciplini Poslovanje recepcije hotela, a Ivona Ulrih šesto u disciplini Poslovanje turističke agencije.

Mentorice učenicama bile su profesorice Romana Zelda i Ksenija Škorić.

 

 [više]

Sajam vježbeničkih tvrtki u Kutini

Autor: Mirjana Bernat-Ružička, 10. 3. 2016. 11:12

NADMAŠEN PROŠLOGODIŠNJI USPJEH

 

Na drugom međužupanijskom sajmu vježbeničkih tvrtki, koji je održan 09.03.2016. u Kutini, naša škola je sudjelovala sa dvije vježbeničke tvrtke učenika 3-ih razreda zanimanja ekonomist: Cromed d.o.o. i K.O.M.P.A. d.o.o.

Tvrtka "Cromed" d.o.o. je ponovila prošlogodišnji uspjeh i ponovo osvojila 1. mjesto za najbolji vizualni identitet. Za ponovljeni uspjeh svakako moramo zahvaliti našim vjernim sponzorima i pratiteljima na sajmovima, tvrtki "Pčelarstvo" Daruvar.

Veliki uspjeh je ostvarila i tvrtka K.O.M.P.A., koja je ove godine po prvi puta sudjelovala na sajmu i osvojila 2. mjesto u istoj kategoriji, a u konkurenciji 32 tvrtke sudionice. Pomoć nam je pružila Turistička zajednica Daruvar sa svojim materijalima.

Tvrtke su sudjelovale na sajmu pod vodstvom mentorica Sanje Nikšić i Mirjane Bernat-Ružička.

 

 [više]

Natječaj

Autor: Daša Žabić, 24. 2. 2016. 10:33

Po natječaju je primljena Sanja Nikšić, mag.oec., položeno pedagoško-psihološko obrazovanje i stručni ispit.

 [više]

Odluka o odabiru agencija

Autor: Daša Žabić, 24. 2. 2016. 10:28

Odluku o odabiru agencija  - br. ponude 1/2016. možete pogledati ovdje

 [više]

Poučavanje o holokaustu i sprečavanje zločina protiv čovječnosti

Autor: Daša Žabić, 11. 2. 2016. 10:36

Od 25. do 28. siječnja 2016. godine u Daruvaru je po prvi puta održan državni stručni skup pod nazivom „Poučavanje o holokaustu i sprečavanju zločina protiv čovječnosti“ u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, Zagreb. Suradnici u organizaciji bili su Ministarstvo, znanosti, obrazovanja i sporta i međunarodne organizacije Yad Vashem iz Izraela i Memorial da La Shoah iz Francuske. Počevši od 2003. godine skup se tradicionalno održava u siječnju u dane kada se obilježava Dan sjećanja na žrtve holokausta.

Skupu koji se održavao u hotelu Termal nazočili su nastavnici iz cijele Hrvatske te su imali priliku slušati predavanja uvaženih stručnjaka iz inozemstva i sudjelovati u radionicama s pedagoškim pristupom temi holokausta.

 [više]

Odluka o odabiru agencije

Autor: Daša Žabić, 5. 2. 2016. 14:00

Odluku o odabiru agencije - br. ponude 4/2015. pogledati ovdje

 [više]

Obrazac poziva za organizaciju jednodnevne izvanučioničke nastave

Autor: Daša Žabić, 2. 2. 2016. 11:10

 [više]

Obrana završnog rada - zimski rok

Autor: Daša Žabić, 1. 2. 2016. 13:49

Zimski rok obrane završnog rada:

četvrtak, 4.2.2016. - zanimanje prodavač u 17,00 sati

petak, 5.2.2016. - zanimanje konobar u 12,20 sati, zanimanje kuhar u 14,00 sati

 [više]

Priznanje MIROTVORNA ŠKOLA 2015 - Ekonomska i turistička škola Daruvar

Autor: Ivan Hodžić, 1. 2. 2016. 09:16

Stručnjaci – angažirani građani – dobri ljudi!

Promotivni spot Centra za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek u čast naše škole povodom priznanja MIROTVORNA ŠKOLA 2015 koje smo primili 9. prosinca 2015.

 [više]

Odluka o poništenju provedbe školske ekskurzije

Autor: Daša Žabić, 26. 1. 2016. 08:38

Poništava se provedba školske ekskurzije za učenike koji uče njemački jezik - 2.e, 2.h razred i ostale učenike koji uče njemački jezik, posjet destinacija Bad Ischl, Halstatt, Austrija, 28.05.2016. godine, ponuda broj 3/2015.

 

 [više]

Sjećanje na holokaust

Autor: Daša Žabić, 25. 1. 2016. 13:55

 [više]

Odluka o odabiru agencija za provedbu školske ekskurzije

Autor: Daša Žabić, 19. 1. 2016. 11:13

Na temelju provedenog javnog poziva – broj ponude 4/2015. objavljenog na internetskim stranicama škole za provedbu  školske ekskurzije za školsku ekskurziju za učenike trećih razreda, 3e,h,ah , posjet destinacija Dubrovnik, Budva – Crna Gora, Mostar, Sarajevo – Bosna i Hercegovina odabrane su tri agencije:

ALKA TOURS, ZAGREB

ASTRALIS, SLAVONSKI BROD

APP, POŽEGA

Navedene  agencije pozivaju se na roditeljski sastanak, radi prezentacije ponude roditeljima, koji će se održati 02.02.2016. godine, s početkom u 16,00 sati.

 [više]

Priznanje "Krunoslav Sukić" - Mirotvorna škola

Autor: Daša Žabić, 14. 12. 2015. 13:12

9. prosinca 2015. godine, u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku, učenicima i nastavnicima Ekonomske i turističke škole Daruvar dodijeljeno je Priznanje „Krunoslav Sukić“ - MIROTVORNA ŠKOLA  za poticanje odgoja za mir, nenasilje i suradnju, te solidarno i uključivo sudjelovanje u unapređivanju života svoje školske i lokalne zajednice.

Priznanje su primili ravnateljica Dinka Ivanović,  profesorica Radmila Frantal i učenici 3.e razreda, Ivana Komljenović i Mario Volgemut.

Priznanje je dodijelio Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek na temelju doprinosa  Škole u razvoju solidarne, pravedne i miroljubive zajednice primjenom građanskog odgoja, procedura za prevenciju nasilja i poticanja angažiranosti učenika u zajednici. Škola je odabrana između 18 vrlo vrijednih nominacija kao najbolja te se povezuje u mrežu Mirotvornih škola.

Centar za mir Osijek već sedmu godinu dodjeljuje nagrade i priznanja za promicanje mirotvorstva, nenasilja i ljudskih prava „Krunoslav Sukić“. Nagrada nosi ime Osječanina, mirovnog aktivista i humanista, prof. Krunoslava Sukića. Ove godine, po prvi puta je dodijeljeno priznanje Mirotvorna škola kojim se želi poticati odgoj za mir u osnovnim i srednjim školama te istaknuti doprinos školske zajednice u građenju kulture nenasilja. Osim poveljom, Škola je nagrađena sedmodnevnim studijsko-edukativnim posjetom istočnoj Hrvatskoj.

http://www.krunoslav-sukic.centar-za-mir.hr/nagrada-2015/

 [više]

Arhiva naših vijesti   
 ŠKOLSKI ČASOPISI

Kalendar
« Prosinac 2016 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
Prikazani događaji

Tražilica
Korisni linkovi
CMS za škole logo
Ekonomska i turistička škola Daruvar / Gundulićeva 14, HR-43500 Daruvar / ss-ekonomskaituristicka-da.skole.hr / etsda@etsda.hr
preskoči na navigaciju